Low Carbon Earth Summit 2013

W dniach 26—28 września 2013 roku w miejscowości Xi’an w Chinach odbyło się trzecie euro-azjatyckie forum pod nazwą „Low Carbon Earth Summit-2013” organizowane w ramach Euro-Asia Economic Forum. Konferencja stanowiła dobrą okazję do omówienia sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zaprezentowania praktycznych rozwiązań oraz kierunków rozwoju polityki w zakresie poprawy ochrony środowiska w różnych regionach świata. W imprezie wzięli udział liczni eksperci ze środowisk akademickich, inżynierskich oraz przemysłu prezentując możliwości oraz wyniki badań w dziedzinie wdrażania nowych technologii niskoemisyjnych.


Podczas trwającego trzy dni forum odbyło się dziesięć paneli dyskusyjnych. W panelu „LOW CARBON POWER GENERATION” wziął udział również ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA reprezentowany przez Krzysztofa Musiała, który wraz z Katarzyną Gradzik zaprezentowali dwa przygotowane na tę okazję referaty dotyczące roli węgla w polskiej energetyce w perspektywie roku 2030 oraz 2050. Głównym tematem obu referatów było poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy rozwijające się technologie odnawialne będą w dłuższej perspektywie w stanie zastąpić w Polsce produkcję energii elektrycznej z węgla, czy zmniejszy się produkcja energii elektrycznej pochodzącej z paliwa węglowego, czy będzie możliwe zmniejszenie mocy dyspozycyjnej elektrowni węglowych. Na koniec przeprowadzono dyskusję, czy obecnie rozwijana technologia podziemnego składowania dwutlenku węgla CCS (Carbon Capture & Storage) ma szansę w perspektywie roku 2050 uczynić technologię węglową jako „zeroemisyjną”.
 
W panelu „Low Carbon Generation”  wziął aktywny udział przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki — Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu — Zbigniew Kamieński. Ponadto w panelu energetycznym zaprezentowane zostały referaty z Danii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Chin. Chiny mają największe na świecie wydobycie węgla rzędu 3,5 miliarda ton rocznie, podczas, gdy Polska w rankingu światowym jest na 9 miejscu z wydobyciem ok. 140 milionów ton rocznie. Dania w perspektywie roku 2050 zamierza całość energii elektrycznej wytwarzać wyłącznie w źródłach odnawialnych (w tym, w samych wiatrakach ok. 60%), natomiast Portugalia podzieliła się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w eksploatacji farm wiatrowych, pokazując, że w ciągu roku przytrafia się w systemie elektroenergetycznym kilka nagłych spadków mocy, obecnie rzędu 1,3 GW. Chiny stwierdziły, że odnawialne źródła energii są drogie, moc elektryczna ze źródeł odnawialnych nie zawsze jest dostępna, a zastosowanie źródeł odnawialnych na dużą skalę może mieć niekorzystny wpływ na stabilną pracę całego systemu elektroenergetycznego.
 
Euroazjatyckie Forum Ekonomiczne powstało w 2005 r., jest międzynarodową konferencją wysokiego szczebla i odbyło się już 4 razy. Forum w tym roku składało się z sesji plenarnej oraz sesji równoległych.