Energia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pozyskanemu przy kompleksowym projektowaniu elektrowni i elektrociepłowni oraz bieżącą obserwację trendów rozwojowych oferujemy optymalne rozwiązania w najlepiej nam znanym obszarze wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej.

Optymalizacja ukierunkowana na maksymalizację efektu ekonomicznego każdego przedsięwzięcia opiera się na wiedzy i kompetencjach technicznych naszej kadry oraz aktualizowanej na bieżąco bazie informacji uwzględniającej najnowsze rozwiązania techniczne, aktualną sytuację prawną sektora energetycznego oraz pełną otwartość na dostosowanie rozwiązań do oczekiwań klienta. Uzyskany w ten sposób efekt obejmuje doskonalenie konwencjonalnych metod wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz projektowanie nowych źródeł przyjaznych dla środowiska.

Nasze główne obszary działania to:

  • Konwencjonalne źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  w oparciu o paliwa kopalne (węgiel, gaz, olej)
  • Instalacje termicznego przetwarzania odpadów oraz biomasy
  • Elektrownie wiatrowe
  • Elektrownie fotowoltaiczne
  • Elektroenergetyczne systemy przesyłowe i rozdzielcze
  • Systemy i sieci ciepłownicze
  • Energetyka Jądrowa