50 lat Elektrowni Turów

14 września br. w Sali Widowiskowej Elektrowni Turów odbyły się obchody 50-lecia istnienia Elektrowni. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele naszego Biura: Prezes Zarządu — Andrzej Kowalski, Dyrektor ds. Produkcji — Michał Woźniczka i Pełnomocnik Zarządu ds. Elektrowni Turów — Marian Żmija.


Podczas uroczystości wręczono złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę, a także odznaczenia resortowe dla zasłużonych dla polskiej energetyki pracowników PGE Elektrowni Turów.
 
Od powstania w 1962 roku elektrownia, obecnie jeden z Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, nieprzerwanie wytwarza energię elektryczną przy wykorzystaniu jako paliwa węgla brunatnego. Stały rozwój i poszanowanie środowiska naturalnego pozwalają na określenie Elektrowni Turów mianem jednej z najnowocześniejszych polskich elektrowni. Miejsce w czołówce polskich elektrowni — Turów zawdzięcza między innymi pracy specjalistów naszego Biura. W latach 1992—2004 zrealizowano program odtworzenia mocy, który obejmował wymianę, urządzeń podstawowych bloków 1—6. Istniejące bloki zastąpiono nowymi, największymi na świecie blokami z kotłami fluidalnymi o zwiększonej mocy (235 MW — bloki 1, 2, 3; 260 MW — bloki 4, 5, 6). Program obejmował również rekonstrukcję i modernizację urządzeń pomocniczych istniejących bloków wraz z wyposażeniem ich w instalację odsiarczania spalin (bloki 8, 9, 10). W 2003 roku wyłączono z eksploatacji blok nr 7, a w 2010 roku blok nr 8, po ich technicznym wyeksploatowaniu.
 
Obecnie na rzecz Elektrowni świadczymy usługi projektowe i doradcze w obszarze technicznym i powiązanych merytorycznie obszarach: finansowym, handlowym i ekonomicznym w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy bloku 460 MW w technologii pyłowej na parametry nadkrytyczne oraz wyboru realizatora budowy tego bloku.