Blok 858 MWe w Elektrowni Bełchatów

Podpisaliśmy umowę z PGE GiEK S.A. Odział Elektrownia Bełchatów na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy instalacji transportu popiołu oraz wytwarzania i transportu suspensji dla bloku 858 MWe, a także dokumentacja powykonawcza w zakresie branż elektrycznej, AKPiA oraz mechaniczno – technologicznej dla zadania pn. „Zmiany technologii składowania odpadów paleniskowych w układzie docelowym na składowisku Lubień”.