Członkowie zarządu EPK debatują nad „Polską drogą do gospodarki niskoemisyjnej”

8 kwietnia 2014 roku obyła się w Katowicach konferencja „Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej. Przedsięwzięcie poprzedzające VI Europejski Kongres Gospodarczy (7—9 maja) zostało objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który dzień po podpisaniu ustawy zmieniającej „Prawo energetyczne” oraz ustawy przywracającej wsparcie dla kogeneracji gazowej i węglowej przekonywał, że to właśnie energetyka jest kluczowym czynnikiem przyszłości gospodarczej UE.  Do Katowic przybyli również wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Jerzy Buzek, a wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie zarządu EPK: Andrzej Kowalski i Jan Antończyk.