Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla EPK

25 stycznia w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Diamentów do Złotej Statuetki i Statuetek Lidera Polskiego Biznesu. Nasze Biuro znalazło się na liście laureatów Diamentu do Złotej Statuetki. Nagrodę odebrał Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Jan Antończyk.
Uroczystość rozpoczął koncert w wykonaniu Gwendolyn Bradley amerykańskiej śpiewaczki, sopranistki i Janusza Wolnego, wybitnego polskiego barytonu oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, którą poprowadził Janusz Powolny.
 
Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wystąpienie prezesa BCC Marka Goliszewskiego.


Od 1992 roku Business Centre Club przyznaje Nagrody Specjalne wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.
 
Tegorocznymi Laureatami Nagrody Specjalnej BCC zostali profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki i przerzucanie pomostów między środowiskami naukowymi i biznesowymi i Herman van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej za wkład wniesiony w rozwiązywanie problemów Unii Europejskiej, współtworzenie koncepcji Unii Walutowej, za nadawanie nowych politycznych impulsów Unii Europejskiej oraz stymulowanie i podnoszenie rangi przedsiębiorczości, za przyjaźń dla Polski. Laudacje dla Laureatów wygłosili Krzysztof Pawłowski, przewodniczący Rady Organizatorów BCC, senator I i II kadencji, prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i profesor Jerzy Buzek. Nagrody Specjalne wręczali: premier Janusz Piechociński, profesor Jerzy Buzek, prezes Marek Goliszewski, profesor Stanisław Gomułka, przewodniczący Krzysztof Pawłowski, prezes Wojciech Warski.
 
Galę prowadzili Grzegorz Miśtal i Serafina Ogończyk-Mąkowska. Po zakończeniu części oficjalnej, w foyer Teatru Wielkiego odbył się bankiet, podczas którego laureaci wszystkich nagród mogli wymienić się doświadczeniami.