EC Rzeszów - wmurowanie kamienia węgielnego

Prezes Zarządu Andrzej Kowalski wziął udział w uroczystym podpisaniu Aktu Erekcyjnego oraz wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
 
Będzie to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w grupie kapitałowej PGE i największy obecnie blok silnikowy na gaz w Polsce. Nowy kogeneracyjny blok gazowy silnikowy składał się będzie z czterech generatorów elektrycznych produkcji ABB napędzanych silnikami tłokowymi firmy Rolls-Royce. Całkowita moc elektryczna bloku wynosić będzie ok. 29 MWe, a moc cieplna ok. 27 MWt.


Nasze Biuro jest autorem koncepcji źródła ciepła opartego na silnikach gazowych oraz studium wykonalności dla planowanego źródła ciepła i energii elektrycznej, opartego na gazowych silnikach spalinowych. EPK przygotował również kompletną dokumentację budowlaną, w oparciu o którą wydano prawomocne pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji.