EC Zofiówka

13 Listopada podpisaliśmy umowę z Energoinstalem, który zlecił nam całość prac projektowo-dokumentacyjnych potrzebnych do budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto min. 75 MWe w Elektrociepłowni Zofiówka, w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” SA, uwzględniających powiązania z przynależną infrastrukturą. Energoinstal jest generalnym wykonawcą bloku. Termin realizacji zlecenia to 13 stycznia 2017 roku.