EPK nagrodzony Srebrnym Laurem Innowacyjności 2013

26 listopada 2013 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali podsumowano tegoroczną, już trzecią edycję Konkursu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica. Jednym z laureatów zostało nasze Biuro.
 
Konkurs „Laur Innowacyjności” organizowany jest z myślą o firmach, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniając sobie sukces gospodarczy. O uznaniu, jaki Konkurs znalazł w środowisku gospodarczym najlepiej świadczy to, że w jego pierwszej edycji nagrodzono „Staszicami” zaledwie trzech laureatów. W tegorocznej edycji do Kapituły Konkursu napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Tytuły laureatów przyznano w 12 kategoriach


Gośćmi uroczystości byli m.in.: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Grzegorz Kozyra, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz – Cudny, Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski, Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michał Kołodziejski, przedstawiciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rafael Delimata, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Maciej Fijałkowski, przewodniczący Rady Stołecznej NOT i zarazem przewodniczący Kapituły Konkursu „Laur Innowacyjności” Eugeniusz Budny, prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek oraz prezes Zakładu Usług Technicznych RS NOT Ryszard Marcińczak.
 
Po powitaniu zgromadzonych przez prowadzącą Galę Laurę Łącz, głos zabrała prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz – Cudny, która przedstawiła ideę Konkursu oraz potrzebę innowacyjności, promowaną przez FSNT NOT.
 
Kapituła III edycji Konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne po analizie i rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków przyznała statuetki w następujących kategoriach: Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo; Ekologia, geodezja, gospodarka wodna; Energetyka, elektrotechnika; Górnictwo i hutnictwo; Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie; Inżynieria materiałowa; Mechanika, maszyny i urządzenia; Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia; Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo; Transport, komunikacja; Włókiennictwo, papiernictwo opakowania oraz Innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.
 
EPK został nagrodzony Srebrnym Laurem za projekt „Sposób przebudowy elektrowni, zwłaszcza elektrowni z blokami ca 200MWe i 360MWe na elektrownie wysokosprawne”.