EPK zwycięzcą konkursu Tekla Bim Awards 2014!

Pierwsze miejsce w konkursie Tekla BIM Awards 2014 w kategorii Modele Stalowe za model CCGT Włocławek dla naszego Biura!

Przedmiotem nagrodzonego opracowania jest projekt wykonawczy kompleksu obiektów budynku głównego elektrowni kondensacyjnej z blokiem gazowo-parowym o mocy 460 MW we Włocławku.


Budynek główny składa się z:

  • kotłowni kotła odzysknicowego wraz z kominem
  • nawy układu wody zasilającej
  • kotłowni pomocniczej
  • budynku rozdzielni elektrycznych z nastawnią blokową
  • budynku maszynowni turbiny gazowej i turbiny parowej
  • licznych mniejszych obiektów pomocniczych, fundamentów, zbiorników, estakad itp.

Najważniejszym obok kotłowni kotła odzysknicowego jest budynek maszynowni turbiny gazowej i parowej — budynek skomplikowany zarówno technologicznie jak i pod względem projektowania.

Maszynownia to duży obiekt o nieregularnym kształcie, z dodatkowymi nawami, ściśle związany z technologią, o wymiarach w rzucie około 65 m x 65 m i wysokości około 23 m. Wewnątrz budynku, pod który zaprojektowano fundament blokowy, znajdują się turbiny (gazowa i parowa). W budynku znajdują się dwie duże suwnice remontowe.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej, słupowo-ryglowej, z kratowymi dźwigarami dachowymi, belkami podsuwnicowymi, licznymi podestami obsługowymi, pomieszczeniami (m.in. rozdzielni elektrycznych, sprężarkowni), fundamentami pod urządzenia, komorami żelbetowymi i skomplikowanymi konstrukcjami wsporczymi urządzeń technologicznych.

 

Obecnie obiekt jest w zaawansowanym stadium budowy — wykonano główne konstrukcje stalowe, fundamenty, posadzki, przekrycie dachu wraz z pokryciem, obudowę ścian. Trwa montaż urządzeń technologicznych.

Organizacja: ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
Klient: ORLEN / SNC-LAVALIN
Kreślarz: ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
Lokalizacja: Włocławek
Uczestnicy: SNC-LAVALIN / GENERAL ELECTRIC / ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA