Firma Dobrze Widziana

19 listopada br. w warszawskiej siedzibie BCC, Pałacu Lubomirskich, odbył się uroczysty finał IV edycji konkursu o tytuł „Firma Dobrze Widziana”. Podczas uroczystości ogłoszono listę 29 laureatów w kategoriach: społeczne zaangażowanie, ekologia, rynek i miejsca pracy, strategia i komunikacja oraz wręczono specjalne dyplomy. Nasze Biuro otrzymało tytuł Firma Dobrze Widziana w kategorii: Społeczne zaangażowanie.

W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły, przedstawiciele patronów konkursu, Kanclerze z regionu nagrodzonego przedsiębiorstwa oraz zaproszeni dziennikarze i osoby wiązane z ideą CSR.


Gospodarzami uroczystości i wręczającymi nagrody byli: Marek Goliszewski — prezes BCC, Paweł Łukasiak — przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ks. Andrzej Sikorski — członek Kapituły, prezes Fundacji „Być Bardziej”. Uroczystość prowadził Paweł Oksanowicz, członek Kapituły.

— Dziś Polska, Europa i świat szukają rozwiązań, które mają zaradzić kryzysowi — mówił prezes Marek Goliszewski. — Kardynał Joseph Ratzinger pisał w encyklice Caritas in veritate o sprzeczności między demokracją i kapitalizmem, stoją tu po przeciwnych stronach równość i konkurencja. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kategorię zysku, bo jest on pożyteczny jeśli służy dobru wspólnemu. Zrozumiało to wiele najbogatszych krajów świata, przeznaczając na pomoc dla najbardziej potrzebujących ogromne środki. Tak powstała też idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która łączy demokrację z kapitalizmem. CSR staramy się też realizować w Polsce. Zaszło tu też zupełnie nieoczekiwane zjawisko. Na początku służył on uspokajaniu sumień zamożnych tego świata, później jednak okazało się, że CSR generuje zupełnie realne zyski. Wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa zostało dobrze odebrane przez rynek, klienci „dobrze widzą” i w związku z tym chętniej wybierają produkty i usługi firm zaangażowanych społecznie, mając do nich większe zaufanie. A zysk jest jak wiadomo funkcją zaufania. W ten sposób społeczna odpowiedzialność biznesu może stać się jednym ze sposobów na kryzys. Gratuluję Państwu, że angażujecie w CSR, Państwa postawa jest wyjściem na przeciw wyzwaniom dzisiejszych czasów.

Po wręczeniu nagród rozpoczęła się część panelowa uroczystości. W pierwszym panelu udział wzięli przedstawiciele firm wyróżnionych w konkursie w kategorii społeczne zaangażowanie. W panelu udział wzięła Aneta Szubert — Nasze Biuro od wielu lat wspiera Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Bezpieczny Dom”. Wspieramy „nasze dzieciaki” tym, czego w danym momencie najbardziej potrzebują. Czasem są to bilety na basen, owoce, czasem lekarstwa, czy plac zabaw, a czasem zwykła pomoc w lekcjach. Pomagamy, bo dobro czyni dobro, a każdy odruch dobroci — wraca. Także w biznesie.

Panel drugi poprzedziło wystąpienie Pawła Łukasiaka. Gratulował on i dziękował nagrodzonym. Zwrócił też uwagę na konieczność budowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez opowiadanie o niej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Bowiem minęły czasy, gdy ładna identyfikacja wizualna wystarczyła. Teraz firma powinna być również „dobrze słyszana”. Podkreślił także znaczenie wolontariatu, który jest nie tylko czymś wspaniałym, ale i potrzebnym.

 

Uczestnicy drugiego panelu, przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii ekologia, opowiadali o normach ekologicznych stosowanych w ich firmach, jak i o relacjach firma — klient oraz edukacji ekologicznej.

 

Następnie głos zabrał ks. Andrzej Sikorski. Gratulował nagrodzonym i życzył, by ich wysiłki w zdobywaniu zaufania były bardzo owocne i by zawsze w tych działaniach najważniejszy był człowiek, o czym mówili i Jan Paweł II i Benedykt XVI.

W trzecim panelu udział wzięli przedstawiciele firm nagrodzonych w kategorii rynek i miejsce pracy. Omawiali wrażliwe pola CSR, czyli m.in. relacje z pracownikami. Ostatni, czwarty panel poświęcony był strategii i komunikacji. Przedstawiciele firm wyróżnionych w tej kategorii mówili m.in. o tym jak trudno jest przedostać się do mediów z informacjami o działaniach CSR-owych, gdyż często traktowane są jak typowe działania marketingowe.

Konkurs jest kontynuacją idei realizowanego w latach 2009—2011 projektu „CSR — jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa” i „Firma Dobrze Widziana”.

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.