Kontrakt na budowę nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III

17 kwietnia podpisano w Jaworznie kontrakt pomiędzy Tauronem Wytwarzanie a konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa na budowę nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW opalanego węglem kamiennym. W wydarzeniu uczestniczyli premier Donald Tusk, wicepremier Elżbieta Bieńkowska oraz minister skarbu Włodzimierz Karpiński, a także, między innymi, członkowie zarządu EPK Andrzej Kowalski oraz Jan Antończyk. Nowy blok wyposażony będzie w przepływowy kocioł pyłowy z niskoemisyjną komorą spalania na nadkrytyczne parametry pary oraz turbinę parową połączoną z generatorem wytwarzającym energię elektryczną.


EPK był doradcą Tauronu Wytwarzanie na etapie prac przedcyklowych. Wykonaliśmy projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; opracowaliśmy SIWZ oraz przygotowaliśmy procedurę przetargową w celu wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji.