Liderzy Świata Energii

W dniach 20—21 września w Warszawie odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Euro Power — zorganizowana przez spółkę MMG Conferences Sp. z o.o.. Jej mocnym akcentem była Wielka Gala Liderów „Świata Energii”, podczas której wręczono nagrody za promowanie efektywnych rozwiązań oraz wdrażanie innowacyjnych produktów na rynku energetycznym. Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Lider Produktów i Usług dla Energetyki.
 Kapituła Konkursu Liderów „Świata Energii” pod przewodnictwem Krzysztofa Żmijewskiego przyznała statuetki oraz wyróżnienia w dziesięciu kategoriach. Nagrody otrzymały najlepsze firmy z sektora energetycznego m.in. Enea, Energa Operator, PGNiG i Tauron oraz PSE-Operator. Przyznano także dwie nagrody specjalne mające uhonorować ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju energetyki w Polsce — statuetki Lidera „Świata Energii” w kategoriach Manager Roku oraz Człowiek Roku.
 
Człowiekiem Roku 2011 został prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Natomiast w kategorii Manager Roku 2011 nagrodę otrzymał Radosław Dudziński, wiceprezes Zarządu ds. Strategii w PGNiG.
 
W kategorii Wytwórca Roku zwyciężyła spółka Tauron Wytwarzanie za efektywne zarządzanie majątkiem wytwórczym oraz projekty w zakresie wytwarzania. Wyróżnienia otrzymały: Poldanor oraz PEC Siedlce.
 
W kategorii Firma Przesyłowa i Dystrybucyjna Roku statuetkę otrzymała Energa Operator, która jako pierwsza podjęła starania na rzecz wdrożenia systemu inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Wyróżnienia otrzymały: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz PKP Energetyka.
 
W kategorii Firma Handlowa Roku 2011 nagrodę otrzymała Enea za oferowanie Klientom konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej spełniającej ekologiczne standardy zarówno krajowe jak również unijne. Wyróżnienia otrzymały: Energa Obrót oraz Tauron Sprzedaż.

W kategorii Odbiorca Roku 2011 nagrodzono RE ALLOYS za stosowane rozwiązania ekologiczne i efektywność energetyczną w procesie produkcji produktów hutniczych. Wyróżnienia otrzymały: Miasto Poznań oraz Podkarpacki Klub Biznesu.

W kategorii Inwestor Roku 2011 nagrodę Lidera Świata Energii otrzymał duet PGNiG i Tauron za wspólną inwestycję w Stalowej Woli — blok gazowo-parowy. Wyróżnienia otrzymały: Gaz System oraz Dalkia Polska.
 
W kategorii Lider Ochrony Środowiska statuetkę otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa za promocję energetycznego wykorzystania biomasy w stołecznych elektrociepłowniach, wykorzystanie energii słonecznej w obiektach publicznych oraz wykorzystanie biopaliw i energii elektrycznej w transporcie. Wyróżnienia otrzymały: Miasto Bielsko-Biała oraz BASF Polska.
 
Liderem Świata Energii w kategorii Lider Informatyki dla Energetyki został Innsoft za stosowanie praktycznych rozwiązań dla odbiorców energii oraz wytwórców lokalnych. Wyróżnienia otrzymały: TIETO Poland oraz NMG.
 
W kategorii Firma Roku 2011 statuetkę Lidera Świata Energii otrzymała PSE-Operator za rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z budową mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, a także działania na rzecz nowego połączenia z Niemcami. Wyróżnienia otrzymały: EDF Polska oraz PKN Orlen.
 
W kategorii Promotor Wydarzenia Roku 2011 Kapituła przyznała nagrodę Lidera Świata Energii dr Janowi Rączce, prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za organizację Forum Energia-Efekt-Środowisko promującego smart grid, budownictwo energooszczędne, mikrogenerację. Wyróżnienia otrzymali: Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Grzegorz Onichimowski, prezes Towarowej Giełdy Energii.
 
W kategorii Lider Produktów i Usług dla Energetyki statuetkę Lidera Świata Energii otrzymał: WATT za wysokiej jakości bez emisyjne kolektory słoneczne i systemy słonecznego ogrzewania. Wyróżnienia otrzymały: Energoprojekt-Katowice SA oraz Eko-energetyka Zachód.