Modernizacja Roku 2010

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XV Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2010. W konkursie tym, w kategorii „Obiekty przemysłowe i inżynieryjne” zostało również nagrodzone nasze Biuro. Tytuł „Modernizacja Roku 2010” oraz statuetkę otrzymaliśmy za projekt: Odzysk wód odpadowych w aspekcie wodochłonności procesu produkcyjnego w PKE SA Elektrowni Jaworzno III. Nagrodę otrzymali również: inwestor — Południowy Koncern Energetyczny SA, Elektrownia Jaworzno III oraz wykonawca — Instal Kraków SA.


Do konkursu zgłoszono ponad 800 obiektów w 14 kategoriach, do finału zostało zakwalifikowanych 106. Honorowego Patrona Konkursu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował podczas Gali wręczenia nagród Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w KPRP. Swoją obecnością i aktywnym udziałem podczas uroczystości zaszczycili Pan Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan Jacek Dąbrowski Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków, Pan Krzysztof Warecki reprezentujący Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pan Paweł Ziemski Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 
Celem konkursu jest promocja inicjatyw i dokonań dotyczących modernizacji i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego, budynków użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych, obiektów przemysłowych i inżynieryjnych; obiektów szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, obiektów kultury, sportu, zdrowia i rekreacji oraz obiektów ochrony środowiska. Podczas Uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie przyznanych zostało 15 Tytułów "Modernizacja Roku 2010" i Wyróżnień "Modernizacja Roku 2010" oraz nagrody specjalne. Zgłoszone do Konkursu inwestycje były oceniane i nagrodzone w następujących kategoriach: obiekty mieszkalnictwa, zdrowia i opieki społecznej, użyteczności publicznej, szkolnictwa, kultury, sportu i rekreacji, ochrony środowiska oraz obiekty zabytkowe. Oceniano także elewacje i termomodernizacje, rewitalizacje obszarów urbanistycznych, obiekty drogowe i mostowe, tereny zielone, obiekty sakralne, najciekawsze wnętrza oraz obiekty przemysłowe i inżynieryjne.