Nowe bloki w Elektrowni Opole

23 października br. została podpisana jednostronnie umowa z firmą RAFAKO SA na generalne wykonawstwo projektu dwóch bloków na parametry nadkrytyczne pary o mocy 910 MW każdy w PGE Elektrowni Opole. Zlecenie to będziemy realizować przy udziale podwykonawców Rafako Engineering i Centrum Projektowego Polimex-Mostostal.