Nowe pracownie EPK

Na przełomie 2013 i 2014 roku nasze biuro powiększyło się o dwie pracownie, z których jedna została rozwiązana 1 stycznia 2014 roku.

W listopadzie ubiegłego roku część zespołu byłego Centrum Projektowego Polimex-Mostostal stworzyła wielobranżową pracownię W1. Wśród 22 pracowników znalazło się 7 budowlańców, 2 automatyków, 2 mechaników, 2 elektryków, architekt, technolog chemiczny oraz 6 specjalistów w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Obecnie zostali oni przydzieleni do różnych pracowni.


1 stycznia 2014 roku na bazie zespołu inżynierskiego Mostostalu Siedlce powstała zamiejscowa pracownia konstrukcyjna K1. Zespół tworzy 24 pracowników, w tym 13 budowlańców i 9 mechaników, których zadaniem jest opracowywanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej 1000 MW bloku nr 11 w elektrowni „Kozienice”.

W sumie, w ostatnim kwartale 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku przyjęto 66 osób, co dowodzi prężnego rozwoju firmy. Tym samym ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA wzmocnił swą pozycję jednego z największych biur projektów energetycznych w Europie.