Nowe zlecenia

W ostatnim miesiącu II kwartału EPK otrzymał kolejną transzę zleceń.

Dla Elektrobudowy SA wykonamy projekt wykonawczy oraz powykonawczy modernizacji odtworzeniowej w zakresie wymiany zabezpieczeń elektrycznych oraz zabudowy liczników energii czynnej Rozdzielnic SN RW-1 oraz RW-2 w KGHM, Wydział EC 3.

Firma OMEGA GŁOGÓW zleciła nam wykonanie usług inżynieryjnych przy budowie Instalacji Odsiarczania Spalin w Ciepłowni na terenie „Cukrowni Krasnystaw” oraz realizację pod klucz części AKPiA przy tej samej budowie.


III kwartał zaczął się wyjątkowo pomyślnie — Spółka otrzymała trzy duże zlecenia. Największe z nich obejmuje prace związane z budową bloków 5 i 6 w El. Opole, które będą wykonywane dla ALSTOM POWER. Dotyczą one projektu podstawowego oraz wykonawczego dla drugorzędnej konstrukcji stalowej kotłowni bloków 5 i 6 oraz przeprowadzenia autoryzacji, sprawdzenia, podpisania i opieczętowania projektu warsztatowego oraz dokumentów erekcyjnych konstrukcji stalowej dla kotłowni bloków 5 i 6.

Dla nigeryjskiej firmy AZIKEL Power będziemy świadczyć usługi konsultingowe w zakresie tworzenia dokumentacji przetargowej oraz wyboru wykonawcy elektrowni z turbinami gazowymi o mocy docelowej 500 MW zlokalizowanej w Delcie Nigru.

TAURON WYTWARZANIE zlecił nam wykonanie projektu budowlanego układu doprowadzenia wody ze stacji pomp Dziećkowice 2 dla potrzeb bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w El. Jaworzno III.