Nowe zlecenia dla EPK

Od początku lutego EPK pozyskał prawie 30 dużych zleceń.
Do największych z nich należy zlecone naszej firmie przez ALSTOM POWER Sp. z o.o. opracowanie zamiennego projektu budowlanego wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnego do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla bloków 5 i 6 w El. Opole.
Kolejne prace dla EPK zleciła ELEKTROBUDOWA SA. Dotyczą one wykonania dokumentacji technicznej części elektrycznej zadania „Budowa instalacji do ograniczania emisji tlenków siarki na blokach 4—6 El. Turów”.


Dla BABCOCK OBERHAUSEN wykonujemy dokumentację podstawową oraz wykonawczą dla konstrukcji stalowej, fundamentów oraz rurociągów dla modernizacji kotłów 6 i 9 w EC 3 Dalkia Łódź.
 
EDF Polska SA wybrał ofertę naszego Biura na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę dla realizacji zaleceń ppoż. w budynku bloków energetycznych w O/Rybnik.