Podpisanie Umowy: Elektrownia Bełchatów

Została nam zlecona autoryzacja dokumentacji powykonawczej wykonanej przez ALSTOM Power Systems GmbH oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zleconym zakresie w ramach wykonania projektu modernizacji zintegrowanego systemu kocioł — turbina bloku nr 6.