Podpisanie Umowy: ZEC BIELSKO-BIAŁA — EC1

Na zlecenie Centrum Projektowego Polimex wykonamy dokumentację branży elektrycznej w zakresie: wyprowadzenia mocy elektrycznej oraz układu napięcia gwarantowanego prądu stałego i zmiennego, a także projekt technologiczny kanałów spalin dla kotła fluidalnego i elektrofiltru.