Umowa na świadczenie usług doradczych i projektowych

Podpisaliśmy umowę z firmą ELBIS ROGOWIEC na świadczenie usług doradczych oraz projektowych w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wyboru realizatora budowy bloków gazowo-parowych dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bydgoszczy, Gorzowie i Pomorzanach.