Umowa z EC Będzin

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy instalacji podawania biomasy zapewniającej dystrybucję paliwa do zmodernizowanego kotła OP-140 na kocioł biomasowy pyłowy w EC Będzin.