Umowa z ZE PAK SA

Wykonanie "Koncepcji programowo-przestrzennej budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w El. Konin o mocy 120 MWe" w zakresie określonym w ofercie TM-450/2012 (R-2605).