Złoty Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu dla EPK

31 sierpnia w Promnicach miała miejsce XIX Śląska Gala BCC. Podczas uroczystości, jak co roku, przyznano statuetki Cezara Śląskiego Biznesu oraz Diamenty do statuetek dla tych firm, które utrzymały swą silną pozycję na rynku. ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA został uhonorowany Złotym Diamentem do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu, ponad to przewodniczący BCC Marek Goliszewski oraz kanclerz Loży Katowickiej Eugeniusz Budniok złożyli na ręce Prezesa Andrzeja Kowalskiego list gratulacyjny w związku z 65-leciem Firmy.
 
Statuetkę specjalną przyznano wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej, wyróżniony został również podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafał Baniak.


Galę zaszczycili swa obecnością marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak i Prezydent Katowic Piotr Uszok. Uroczystość uświetniona została programem artystycznym, wystąpili między innymi wspierani przez EPK: Kabaret „Drzewo a Gada” oraz zespół 032.