Ochrona Środowiska


OBSZARY DZIAŁANIA:
Źródła ciepła opalane węglem, biomasą, paliwami ciekłymi i gazowymi, paliwami z odpadów.
Źródła ciepła wyposażone w kotły rusztowe, fluidalne, pyłowe, silniki tłokowe, turbiny parowe i gazowe.
Elektrownie, ciepłownie oraz źródła skojarzone.

OFERUJEMY:
Doradztwo środowiskowe – pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń, planowaniu, nadzorowaniu inwestycji oraz zapewnienie funkcjonowania zgodnie z prawem, w tym w szczególności:
  • Opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Sporządzanie przeglądów ekologicznych i realizacja doradztwa ekologicznego.
  • Przygotowanie wniosków o pozwolenie zintegrowane dla instalacji.
  • Opracowanie wniosków o pozwolenia sektorowe: emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody, zrzut ścieków (operaty wodno-prawne), wytwarzanie i przetwarzanie odpadów.
  • Wykonywanie programów i planów środowiskowych.
  • Analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.
  • Pomiary hałasu oraz wykonywanie map akustycznych.
  • Doradztwo w zakresie dofinansowania ze środków celowych.
  • Ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i zgodności z wymaganiami UE.
KONTAKT:
Adam Mertas, Kierownik Pracowni Instalacyjnej i Ochrony Środowiska, tel.: 32 20 89 330