ZAKRES DZIAŁANIA
Jako jedna z największych firm projektowo-inżynierskich o ugruntowanej pozycji w sektorze energetyki świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej.
W zakres naszych usług wchodzi wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej we wszystkich fazach realizacji, począwszy od koncepcji, poprzez projekt podstawowy, projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze oraz dokumentację powykonawczą.

  • PROJEKTY PODSTAWOWE, BUDOWLANE I WYKONAWCZE: dokumentacja techniczna budynków i budowli, dokumentacja układów technologicznych, projekty zasilania energetycznego, zabezpieczeń, regulacji i automatyzacji procesów technologicznych, projekty zaplecza budowy i technologii wykonania robót budowlano-montażowych, określenie nakładów rzeczowych (materiały, praca sprzętu i ludzi), projekty konieczne do uzyskania pozwoleń na budowę.
  • STUDIA WSTĘPNE I LOKALIZACYJNE: uwzględnienie warunków terenowych, wymogów ochrony środowiska, warunków transportu kolejowego, zaopatrzenia w wodę przemysłową, składowania odpadów, zasilania energią elektryczną itp.
  • STUDIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE: plany zagospodarowania przestrzennego, analiza stanu technicznego urządzeń, instalacji, budynków i budowli po długoletniej eksploatacji - ocena ich żywotności.
  • ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE: analizy ekonomiczno-kosztowe i wyceny nakładów inwestycyjnych, wariantowe analizy doboru urządzeń i całych instalacji technologicznych.
  • ANALIZY PRZEDPRYWATYZACYJNE: raporty, programy naprawcze, oceny, badania rynku.
  • SPECYFIKACJE PRZETARGOWE, OPINIOWANIE I EWALUACJA OFERT: organizacja przetargów publicznych, zapytania ofertowe na dostawę urządzeń i instalacji technologicznych oraz wykonawstwo robót.