Polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jako element długofalowej strategii rozwoju ENERGOPROJEKT–KATOWICE SA, tworzy podstawy egzystencji firmy w XXI wieku i jest ukierunkowana na klienta, na jego bieżące i przyszłe potrzeby.
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA dąży do utrzymania wiodącej pozycji na rynkach globalnych i regionalnych, świadcząc wysokiej jakości usługi doradcze i projektowe, zapewniając jednocześnie trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i pełną satysfakcję klientów oraz pracowników.
Podstawowym celem naszej działalności jest wysoka jakość usług, bezpieczeństwo pracowników, zadowolenie i umocnienie zaufania klienta do ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej.
Dla osiągnięcia celów naszego Biura stwarzamy bezpieczne warunki zwiększenia wydajności i podniesienia kompetencji naszych pracowników. Przez kształcenie i doskonalenie zawodowe podnosimy poziom wiedzy w firmie, wspieramy osobisty rozwój pracowników i dbamy o zapewnienie stosownych informacji oraz odpowiednich warunków pracy. Uwzględniamy rolę pracowników i angażujemy ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były realizowane terminowo oraz spełniały wymagania i oczekiwania Klienta oraz by były zgodne z dyrektywami UE, normami zharmonizowanymi i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami dotyczącymi, jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wdrażanie nowoczesnych technologii zapewnia nam konkurencyjność i dobrą opinię oraz umożliwia rozwój usług projektowych i konsultingowych.
Jakość naszych usług oraz bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest zjawiskiem przypadkowym, budowa oraz systematyczne i ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wspólnym dziełem całej naszej załogi, która zgodnie i świadomie wdraża Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Realizując powyższą Politykę zobowiązujemy się do:
  • spełniania wymagań prawnych oraz innych wymagań,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności systemu.
Zarządzanie systemem znajduje swój wyraz we wszystkich czynnościach organizacyjnych, technicznych i handlowych, które są planowane i nadzorowane.

U podstaw naszych sukcesów leży zaangażowanie, zrozumienie i współpraca całej załogi w doskonaleniu pracy i stawianiu nowych zadań dla zapewnienia satysfakcji i zadowolenia naszych klientów oraz ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wdrożony i udokumentowany Zintegrowany System Zarządzania ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jest zgodny z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004.