Pracownia Systemów Energetycznych

Specjaliści w zakresie:

 • prognoz, koncepcji, analiz oraz studiów opłacalności dla sieci najwyższych napięć: 110kV, 220kV, 400kV, 750kV oraz średnich napięć: 6kV, 15kV, 20kV, 30kV, w tym m.in.:
 • prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną (analiza rynku energii elektrycznej), techniczne i ekonomiczne analizy sieci 400, 220 i 110 kV,
 • obliczenia i analizy rozpływów mocy,
 • obliczenia i analizy zwarciowe w układach elektroenergetycznych,
 • obliczenia i analizy równowagi statycznej, dynamicznej i zjawisk elektromagnetycznych,
 • obliczenia stanów nieustalonych związanych m.in. z procesami łączeniowymi, rozruchowymi,
 • studia, koncepcje i analizy dotyczące rozwoju systemu elektroenergetycznego,
 • obliczenia i analizy mające na celu optymalizację powiązań liniowych i nakładów finansowych dla linii i stacji el.-en.,
 • koncepcje, analizy techniczne i ekonomiczne rozwoju/modernizacji sieci SN i sieci przemysłowych,
 • analizy techniczno-ekonomiczne alternatywnych rozwiązań zasilania odbiorców uwzględniające specjalne parametry jakościowe,
 • koncepcje układów zasilania elektrycznego i gospodarki elektroenergetycznej
 • analizy i koncepcje wyprowadzenia mocy z elektrowni,
 • ekspertyzy przyłączenia nowych źródeł w tym źródeł odnawialnych,
 • ekspertyzy przyłączenia nowych odbiorców oraz odbiorców istniejących w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy,
 • projektowanie instalacji fotowoltaicznych małych i średnich mocy,
 • analizy i koncepcje układów kompensacji mocy biernej,
 • analizy techniczno-ekonomiczne mające na celu określenie założeń do projektów budowlanych i wykonawczych,
 • oceny wartości majątku sieciowego,
 • doradztwo i konsultacje podczas przygotowywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia oraz przeprowadzania negocjacji i uzgodnień z Operatorem Systemów Elektroenergetycznych i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych.

 

Nie jest nam obce również projektowanie:

 

 • instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • instalacji elektrycznych na poziomie średniego i niskiego napięcia,
 • rozprowadzenia kabli energetycznych i sygnalizacyjnych w obiektach i w terenie,
 • instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • instalacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO),
 • instalacji Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
 • instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) w technologii cyfrowej IP oraz tradycyjnej analogowej,
 • sieci LAN (Lokalne sieci komputerowe, okablowanie strukturalne w technologii miedzianej i światłowodowej).

 

Kierownik Pracowni
Janiszewski Piotr tel. 785 231 008
Biuro w Krakowie
31-201 Kraków, ul. Bratysławska 1a