Przemysł

Zarządzanie energią
Jakość energii elektrycznej
Zarządzanie majątkiem energetycznym
Automatyzacja i komputeryzacja

Jakość energii elektrycznej dla Biznesu

Proponujemy kompleksowe podejście polegające na identyfikacji przyczyn potencjalnych problemów z zasilaniem w energię elektryczną, analizie procesu technologicznego, zaprojektowaniu kilku scenariuszy rozwiązania problemów, przygotowanie niezbędnych dokumentów formalnych i technicznych.

Niezawodność zasilania
W wielu przypadkach profil produkcji naszych Klientów wymaga
dużej pewności zasilania. Staramy się aby bezpieczeństwo
energetyczne naszych Klientów było na najwyższym poziomie.
Diagnoza problemu pod kątem profilu produkcji Klienta
Identyfikacja wrażliwych ciągów technologicznych
Niezbędne pomiary analizatorem jakości energii elektrycznej
Kompleksowa analiza układu zasilania
Współpraca z lokalnym OSD
Kalkulacja nakładów i oszczędności
Analiza ekonomiczna i raport zarządczy

Magazyn energii elektrycznej– zasilanie rezerwowe
Dla procesów szczególnie wrażliwych sięgamy po rozwiązania niestandardowe, których przykładem są magazyny energii elektrycznej oparte o ogniwa litowe lub superkondensatory.
Dobór magazynu energii na podstawie analizy pewności zasilania
Określenie podstawowych parametrów i funkcji realizowanych przez magazyn
Projekt techniczny przyłączenia magazynu do instalacji wewnętrznej
Analiza ekonomiczna i raport zarządczy

Zarządzanie majątkiem energetycznym dla Biznesu

Propozycja dla podmiotów posiadających rozbudowaną infrastrukturę energetyczną i brak dedykowanych zasobów do obsługi inżynieryjnej takiego majątku (zgodnie z ISO 55000).
Ewidencja istniejącego majątku
Analiza i ocena stanu majątku – ustalenie KPI
Opracowanie strategii utrzymania i rozwoju majątku
Opracowanie zasad eksploatacji, kart technologicznych, normatywów
Opracowanie planów inwestycyjnych, remontów i eksploatacji
Kontakty z OSP, OSD, UDT, URE
Nadzór i ewaluacja, cykliczne raporty zarządcze

Klastry i spółdzielnie energetyczne
Dla podmiotów tworzących własne sieci energetyczne lub
tworzących klastry proponujemy kompleksowe wsparcie
techniczne. Usługa obejmuje między innymi bilans energetyczny,
profile zużycia energii przyłączonych podmiotów, konfigurację
sieci a także dobór optymalnej taryfy.
Zajmujemy się również automatyzacją sieci, zdalnym nadzorem
i komunikacją. Możemy być również wsparciem w relacjach
z URE, w tym w procedurach związanych z pozyskiwaniem
koncesji lub funkcjonowaniem operatora systemu
dystrybucyjnego.


Elektromobilność
Dla Klientów zainteresowanych rozwijaniem elektromobilności
proponujemy wsparcie techniczne polegające na analizie
budowy stacji ładowania z uwzględnieniem wpływu na sieć
elektroenergetyczną i wskazania optymalnej lokalizacji.
Oferujemy przygotowanie planu budowy stacji ładowania,
dobór parametrów technicznych i przeprowadzenie procedury
przyłączenia do sieci. Dla stacji już istniejących proponujemy
usługę zarządzania majątkiem.


Przyłączenie obiektu do sieci OSD lub OSP
W ramach usługi realizujemy wszystkie obowiązki formalne
wynikające z Prawa Energetycznego i innych regulacji w celu
przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, w tym
OZE. Reprezentujemy podmiot przyłączany przed OSP lub OSD
w procesie pozyskiwania warunków przyłączenia i zawierania
umowy przyłączeniowej. Pomagamy w formalnościach
związanych z opracowaniem instrukcji współpracy,
przebudowach przyłączy energetycznych, uzgodnieniu kolizji z infrastrukturą operatora.