Rada nadzorcza

Jerzy Hetmańczyk

Przewodniczący RN

Daniel Habrowski

Wiceprzewodniczący RN

Adam Andrzejczak

Członek RN

Michał Brzuszkiewicz

Członek RN

Grażyna Rozkosz-Łącka

Członek RN