• Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie dla Projektu: Soyo I 750 MW Combined Cycle Power Plant w Angoli.

 • Usługi projektowe i konsultingowe dla pakietu kotła fluidalnego dla Elektrowni Deven
 • Specyfikacja techniczna dla projektów rurociągów wysokoprężnych małej średnicy (Montażowe-Warsztatowe) Deven

 • Usługi konsultingowe związane z przygotowaniem materiałów ofertowych oraz wybory Wykonawcy w formule EPC dla Azikel Power Ltd

 • Obliczenia naprężeń i podstawowy projekt techniczny WTF w Peterborough

 • Prace projektowe dla obiektów budowlanych bloku parowo-gazowego o mocy 370 MWe w Elektrowni Taszkient

 • Dokumentacja projektowa części elektrycznej dla konwersji elektrowni węglowej na elektrownię opalaną biomasą- Provence 4, Gardanne - Francja.

 • Dokumentacja warsztatowa rurociągów dla spalarni odpadów VIRIDOR PETERBOROUGH w Wielkiej Brytanii.

 • Inżynier Kontraktu  - elektrownia 14,5 MWe na biomasę w prowincji Bolu Republiki Turcji. Charakterystyczną cechą tego projektu jest rodzaj biomasy – nawóz drobiowy z farmy. Zakres usług obejmuje opracowanie koncepcji / wstępne

 • Usługi nadzoru (branża budowlana) -. Elektrownia UKAI Blok 3 i Elektrownia WANAKBORI  Blok 4 (INDIE)

 • Usługi konsultingowe dla projektu pt: "Elektrownia w Cyklu Otwartym Omotosho - Phase II".

  • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu
  • Weryfikacja dokumentacji techncznej dla realizacji
  • Nadz&oac