Utylizacja Odpadów


Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw aż po realizację i rozruch, w tym m.in.:
  • Klasyczne zakłady termicznego przekształcania odpadów zmieszanych z kotłami rusztowymi.
  • Wysokosprawne bloki kogeneracyjne z kotłami fluidalnymi opalanymi paliwem alternatywnym, biomasą i węglem.
  • Modernizacje istniejących elektrociepłowni pod kątem wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe z zastosowaniem wielopaliwowych kotłów fluidalnych opalanych: frakcją energetyczną odpadów, biomasą, mułami węglowymi lub węglem, w ramach efektywnego systemu ciepłowniczego.
  • Węzły technologiczne odzysku materiałowego i przygotowania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych i przemysłowych.

WYKONALIŚMY:
FIRMA KAPITAŁOWA JANINA SA /2001 r.
Analiza techniczno-ekonomiczna budowy Zakładu Energetycznej Utylizacji Odpadów Popłuczkowych w Lubiążu.

„CZYSTE POWIETRZE” Sp. z o.o.
Projekt Budowlany Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie.

DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
Koncepcja budowy instalacji biogazowych.

SEFAKO SA
Koncepcja budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych.

DORACO Spółka z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej ofertowej dla ZTPOK Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego.

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
Prace projektowe dla potrzeb etapu przetargowego w przedsięwzięciu ZTPO w Krakowie. Opracowanie dokumentacji wykonawczej rurociągów dla spalarni odpadów w Landskronie w Szwecji. Pełna dokumentacja założeniowa rurociągów turbinowych dla projektu Filborna – spalarnia odpadów w Helsingborg (Szwecja).

Babcock & Wilcox Volund
Opracowanie dokumentacji dla spalarni odpadów: Amagerforbreanding, Finspangs vämeverk Norrköpingsvägen, Spalarni Odpadów Eksjö Värmeverket, Spalarni Odpadów Fasan Nastved, Stendal (Dania); Charleroi, Agglo Genk (Belgia); w elektrociepłowni Fortum Högdalenverket /700 tyś. Mg/rok; 73 Mg/h.

FORTUM SILESIA S.A.
Opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę dla bloku ciepłowniczo-kondensacyjnego opartego na kotle fluidalnym CFB z możliwością opalania kotła różnymi rodzajami paliwa stałego (węgiel kamienny i RDF) na terenie elektrociepłowni Fortum Silesia S.A.

KONTAKT
Artur Gradziński, tel.: 32 20 89 294