Wsparcie produkcji

Dział Księgowości:
Arkadiusz Sroka
tel.: 32 208 91 68

Dział Handlowy:
Wojciech Grzesiuk
tel.: 32 208 95 24

Dział Przygotowania Ofert:
Jacek Dębski
tel.: 32 208 95 40

Dział Spraw Osobowych i Obsługi Zarządu:
Iwona Król    
tel.: 32 208 91 72

Dział Informatyki:
Jan Sikora
tel.: 32 208 92 34

Dział Rozwoju Systemów Informatycznych:
Dariusz Bruj
tel.: 32 208 92 31

Dział Marketingu i Komunikacji:
Aneta Szubert
tel.: 32 208 92 21

Dział Logistyki i Administracji:
Dariusz Mateja    
tel.: 32 208 91 94