Specjalista ds. pozyskiwania dofinansowań

miejsce pracy: CZĘSTOCHOWA (dopuszczalna forma pracy zdalnej)

Zakres zadań:

 • Poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy unijnych, programów krajowych, regionalnych i innych dla projektów planowanych i realizowanych przez firmę
 • Wyszukiwanie możliwości finansowania projektów badawczo – rozwojowych w obszarach nowych technologii oraz innowacji z programów unijnych i innych
 • Monitoring informacji o nowych naborach wniosków w ramach dostępnych programów dofinansowania
 • Bieżąca znajomość warunków i zasad udziału w konkursach i programach operacyjnych
 • Wstępna analiza i ocena planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych pod kątem otrzymania wsparcia z funduszy unijnych,
 • Koordynowanie procesu pozyskania funduszy unijnych,
 • Tworzenie harmonogramu prac, niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosków,
 • Wsparcie kierowników projektów w przygotowywaniu wniosków grantowych (mile widziane doświadczenie w przygotowaniu wniosków, planowaniu budżetów, tworzeniu biznes planów i studiów wykonalności),
 • Stała współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za przygotowywanie i składanie dokumentacji aplikacyjnych oraz wniosków, zgodnie z wytycznymi programów i instytucji przyznających dofinansowanie,
 • Współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne oraz projekty R&D (m.in. KE, FNP, NCBR, NCN),
 • Wsparcie kierowników projektów w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do raportowania poszczególnych etapów rozliczania dofinansowania projektu, w tym sprawozdań okresowych, wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz rozliczeń końcowych, opisywaniu i ewidencjonowaniu dokumentów, w sposób zgodny z wytycznymi i zasadami określonymi dla poszczególnych programów.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze,
 • Znajomość zasad oraz procedur pozyskiwania dofinansowania i/lub realizacji projektów unijnych oraz R&D,
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad i wytycznych związanych z pozyskiwaniem finansowań,
 • Minimum roczne doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne, granty badawcze i/lub inne programy finansowania,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Swoboda w formułowaniu i redagowaniu wypowiedzi pisemnych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego, w tym języka formalnego,
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, komunikatywność, zaangażowanie, terminowość,
 • Efektywność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Otwartość na realizację ciekawych, niestandardowych i niepowtarzalnych zadań.

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z wielkimi tradycjami
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
 • Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia
 • Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe)

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta Kierownika Pracowni Projektowej
  Przykładowa klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH w procesie rekrutacji na stanowisko Kierownika Projektu".
 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy.
  Przykładowa klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH przez okres najbliższych 9 miesięcy".

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl