Contact

Engineering, Procurement, and Construction Management Company
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Adress

Poland
40-159 Katowice
15, Jesionowa St.

Telefax

+48 32 259 88 20


ING Bank Śląski SA
Oddział Regionalny w Katowicach
nr 52 1050 1214 1000 0007 0001 8781

KRS: 0000052247
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS

REGON: P-271905107
NIP: 634-00-19-846
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 503.937 zł

Inspektor ochrony danych osobowych
iod@epk.com.pl
T: 32 208 91 72

Get in Touch

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  Poland, 40-159 Katowice
     15th Jesionowa Str.

  +48 32 2089 215

  +48 32 259 88 20