Contact

Engineering, Procurement, and Construction Management Company
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

e-mail

epk@epk.com.pl

phone

+48 32 208 92 15

fax

+48 32 259 88 20

address

Poland, 40-159 Katowice,
15, Jesionowa St.
PKO Bank Polski
nr 95 1020 2313 0000 3202 0019 4605
KRS: 0000052247
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS

REGON: P-271905107
NIP: 634-00-19-846
Share capital (fully paid up): 503.937 zł
Personal data protection officer
iod@epk.com.pl
T: +48 32 208 91 72

Get in Touch

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

Poland, 40-159 Katowice
15th Jesionowa Str.

+48 32 2089 215

epk@epk.com.pl