Kontakt

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

e-mail

epk@epk.com.pl

telefon

+48 32 208 92 15

fax

+48 32 259 88 20

adres

40-159 Katowice,
ul. Jesionowa 15
PKO Bank Polski
nr 95 1020 2313 0000 3202 0019 4605
KRS: 0000052247
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS

REGON: P-271905107
NIP: 634-00-19-846
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 503.937 zł
Inspektor ochrony danych osobowych
iod@epk.com.pl
T: 32 208 91 72

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl