Dane kontaktowe

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" Spółka Akcyjna w Katowicach

Adres

40-159 Katowice
ul. Jesionowa 15
skr. poczt. 315

Fax

32 259 88 20


ING Bank Śląski SA
Oddział Regionalny w Katowicach
nr 52 1050 1214 1000 0007 0001 8781

KRS: 0000052247
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS

REGON: P-271905107
NIP: 634-00-19-846
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 503.937 zł

Inspektor ochrony danych osobowych
iod@epk.com.pl
T: 32 208 91 72

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20