Jesteśmy gotowi na

Fit for 55

Wyprzedzamy

przyszłość

Codziennie

mierzymy wyżej

0

lat rozwoju firmy

0

zaprojektowanych bloków energetycznych i ciepłowniczych

0

MW mocy zainstalowanej
w oparciu o nasze projekty

0

opracowanych pozycji projektowych

Kim jesteśmy?

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA to jedna z największych w Europie firm projektowo-inżynierskich, niezależny Partner o globalnym zasięgu, wyznaczający trendy i standardy w zakresie doradztwa i usług inżynierskich. To także Partner szybkiego wdrażania najlepszych rozwiązań i wyznaczania ścieżki dojścia do docelowego modelu biznesowego Klientów EPK. EPK to ponad 70 lat konsekwentnego rozwoju, popartego referencjami we wszystkich gałęziach przemysłu, a w sektorze energetyki – ugruntowana pozycja lidera. Swój rozwój rynkowy i operacyjny EPK opiera w 100% o rozwiązania zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju oraz wspiera Klientów w zaprojektowaniu i wykonaniu projektów transformacji, rozwijając projekty OZE. EPK dostarcza rozwiązania transformacyjne dla rynku ciepłownictwa, chłodnictwa zarówno dla systemów miejskich jak i przemysłowych. Wspiera Klientów w projektach związanych z elektrolizą i produkcją wodoru, rozbudową i modernizacją układów elektrycznych, dystrybucyjnych i przesyłowych, rozwija kompetencje projektowania instalacji nowych technologii energetycznych.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

 • Wyliczanie emisyjności CO2
 • Projektowanie rozwiązań
  ograniczających emisję CO2
 • Strategie zrównoważonego rozwoju
 • Audyty energetyczne

GOSPODARKA WODNA
I ŚCIEKOWA

 • Audyty gospodarki wodno-ściekowej
 • Walka z odorami
 • Rozwiązania zmniejszające zużycie wody
  i zwiększające jej odzysk

NOWE
TECHNOLOGIE

 • Projektowanie spalarni
  i technologii recyklingu
 • Doradztwo w zakresie odzysku surowcowego

ENERGETYKA
WIATROWA

 • Usługi konsultingowe
 • Specjalistyczne usługi projektowe
 • Prace projektowe poszczególnych komponentów farm wiatrowych – morskich i lądowych
 • Wykonywanie i uzyskiwanie PnB

CIEPŁOWNICTWO
I ENERGETYKA
ROZPROSZONA

 • Konsulting, projektowanie,
  prowadzenie projektu
 • Doradztwo

ROZWÓJ
ŁAŃCUCHA WARTOŚCI


 • Project management

ENERGETYKA
SŁONECZNA

 • Projekty PV
 • Analizy przyłączeniowe
 • Koncepcje farm fotowoltaicznych
 • Własne projekty PV

FUNDUSZE EU/PL


 • Doradztwo w zakresie programów dofinansowania
 • Przygotowanie aplikacji o dotację
 • Dobór inistalacji
 • Wsparcie w zakupach
 • Project management

STRATEGIA M&A • Grupa EPK

PRZESYŁ
I DYSTRYBUCJA

 • Projektowanie infrastruktury
  przesyłowej i rozdzielczej
 • Uzgodnienia terenowe
 • Doradztwo i analizy techniczne

CYFRYZACJA
I AUTOMATYZACJA

 • Stworzenie Centrum Usług Wspólnych
 • Dostarczenie narzędzi CAD
 • Własna technologia stacji roboczych

ENERGETYKA
KONWENCJONALNA

 • Konwencjonalne źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa kopalne (węgiel, gaz, olej)
 • Energetyka Jądrowa

Strategia EPK

na lata 2021–2025

Grupa EPK

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl