Nasza historia

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

Biuro zostało powołane do życia w 1949 roku jako ekspozyturę warszawskiej centrali. Początkowo zajęło się odbudową zniszczonej infrastruktury energetycznej Śląska. Następnie według dokumentacji projektowej Biura wybudowano m.in. elektrownie: Skawina, Jaworzno II i III, Łaziska, Siersza, Rybnik, Pruneřov (Czechy) oraz elektrociepłownie: Kraków-Łęg, Poznań-Karolin, Tychy, Bielsko-Biała, Katowice.

Pod względem organizacyjnym Biuro przeszło drogę od ekspozytury centrali, przez status oddziału terenowego, aż do samodzielnej i w pełni niezależnej firmy. W 1993 roku przekształcono państwowe przedsiębiorstwo w „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” Spółkę Akcyjną. W 1999 roku – roku obchodów 50-lecia istnienia – firma stała się przedsiębiorstwem całkowicie prywatnym, niezależnym od instytucji zewnętrznych, w którym 100% udziałów posiadają pracownicy. Biuro stopniowo zmieniało swój profil – zaczynano od projektowania, a następnie poszerzono zakres działalności o prace badawcze, usługi typowo inżynierskie, prace konsultingowe, generalną realizację inwestycji i inżynierię finansową.
W całym okresie działalności, wykonano kilkadziesiąt tysięcy projektów dla różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim dla energetyki, gromadząc doświadczenia w kompleksowej obsłudze inwestycji w zakresie projektowania, doradztwa, ekspertyz i analiz technicznych, nadzoru budowlanego oraz generalnego wykonawstwa.
Od początku istnienia firmy jej inżynierowie projektowali bloki energetyczne z kotłami opalanymi węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem oraz kombinacją tych paliw, wśród nich z kotłami konwencjonalnymi, na parametry nadkrytyczne, fluidalnymi i rusztowymi. EPK jest twórcą projektów setek elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, w tym kilkunastu elektrowni dieslowskich za granicą.

Biuro jest uznaną firmą projektowo-inżynierską w kraju i zagranicą, w tym m.in.: w Anglii, Bośni, w Czechach, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Indiach, Niemczech, Nigerii, Portugalii, Rumunii, Turcji i na Ukrainie.

Ważniejsze daty z życia Biura

Powołanie do życia katowickiego Biura jako ekspozytury centrali Biura Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT w Warszawie.
Powołanie Katowickiego Biura Projektów Siłowni Cieplnych jako oddziału Zarządu Biur Projektów Energetycznych z siedzibą w Warszawie.
Zmiana katowickiej siedziby firmy z dotychczasowej przy ul. Piotra Skargi na własny obiekt przy ul. Jesionowej 15.
Prywatyzacja Biura i przekształcenie BSiPE Energoprojekt w Katowicach w obecnie funkcjonującą samodzielną spółkę akcyjną BSPiR „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA.
Wprowadzenie systemu zapewnienia jakości według normy ISO 9001. Certyfikat RW TÜV Essen.
Rok obchodów 50-lecia istnienia – firma stała się przedsiębiorstwem całkowicie prywatnym, niezależnym od instytucji zewnętrznych, w którym 100% udziałów posiadają pracownicy.
Zmiana nazwy z Biura Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA na Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA związana z transformacją biura projektowego w biuro inżynierskie.
Wdrożenie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004.
Prace projektowe dla dużych bloków energetycznych Elektrowni Opole, Elektrowni Kozienice, Elektrowni Jaworzno, Elektrowni Turów, a także dla ANWIL PKN Orlen. Dywersyfikacja działalności, w tym ekspansja na rynki zagraniczne.
Uruchomienie własnej instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na elewacji pionowej biurowca oraz na dachach obu budynków.
Przejście na nową normę BHP PN-ISO 45001:2018.
Uruchomienie EPKogeneracji – własnej niskoemisyjnej instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji dla kompleksu biurowego EPK.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl