Informacje dla Akcjonariuszy

Do Akcjonariuszy EPK

W związku ze zbliżającą się wiosenną sesją obrotu akcjami, poniżej załączamy ankiety dotyczące zamiaru kupna lub sprzedaży akcji EPK. Osoby zainteresowane zamiarem kupna/sprzedaży akcji proszone są o wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres mailowy: jakubczyk.justyna@epk.com.pl, listem lub dostarczenie w inny, najbardziej dogodny dla siebie sposób do siedziby Spółki do dnia 21.03.2024 r.

Osoby niezainteresowane sesją nie muszą wypełniać i wysyłać żadnych ankiet.

 

Ankieta - zainteresowanie sprzedażą Akcji Energoprojekt-Katowice SA

Ankieta - zainteresowanie kupnem Akcji Energoprojekt-Katowice SA

Wniosek o wydanie informacji o instrumentach finansowych w Rejestrze Akcjonariuszy:
Procedura dokumentowa zmiany właściciela akcji NWAI wraz z Załącznikami:

Działając na podstawie przepisów art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Biura Studiów Projektów i Realizacji  "Energoprojekt-Katowice" SA. (dalej: "Energoprojekt-Katowice") oraz paragrafu 2 ustęp 1 Regulaminu Zwoływania Obrad Walnego Zgromadzenia „Energoprojekt-Katowice"

Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień

...

Do Akcjonariuszy EPK

W związku ze zbliżającą się jesienną sesją obrotu akcjami, poniżej załączamy ankiety dotyczące zamiaru kupna lub sprzedaży akcji EPK. Osoby zainteresowane zamiarem kupna/sprzedaży akcji proszone są o wypełnienie, podpisanie i przesłanie ankiety na adres mailowy: jakubczyk.justyna@epk.com.pl, listem lub dostarczenie w inny, najbardziej dogodny dla siebie sposób do siedziby Spółki do dnia

...

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.

Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień 22.06.2023r. o godz. 1200w siedzibie Spółki, Katowice, ul. Jesionowa 15, aula, niska część budynku.

 

XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie

...

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl