Informacje dla Akcjonariuszy

Do Akcjonariuszy EPK

W związku ze zbliżającą się jesienną sesją obrotu akcjami, poniżej załączamy ankiety dotyczące zamiaru kupna lub sprzedaży akcji EPK. Osoby zainteresowane zamiarem kupna/sprzedaży akcji proszone są o wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres mailowy: bujakowska.katarzyna@epk.com.pl, listem lub dostarczenie w inny, najbardziej dogodny dla siebie sposób do siedziby Spółki do dnia 15.10.2021 r.

Osoby niezainteresowane sesją nie muszą wypełniać i wysyłać żadnych ankiet.

 

Ankieta - zainteresowanie sprzedażą Akcji Energoprojekt-Katowice SA

Ankieta - zainteresowanie kupnem Akcji Energoprojekt-Katowice SA

Na podstawie uchwały podjętej na XXXVI Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidenda za 2020 rok w dniu 17 września br. została przekazana na konta bankowe Akcjonariuszy w kwocie 130 zł brutto za jedną akcję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA odbędzie się 17 września 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 (obok Spodka)

Bezpośrednio przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym znajduje się parking VIP, który zostanie Państwu udostępniony. Parking oznaczony będzie naszym logo. Wejście do Sali Konferencyjnej, w której odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, od strony Spodka,

...

W związku z planowanym na 17 września 2021 r. Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy naszej Spółki /formalne ogłoszenie zostanie Państwu dostarczone w stosownym czasie/, na którym między innymi będzie przedstawiona uchwała o zmianach w Statucie naszej Spółki oraz Regulaminach WZA, Rady Nadzorczej i Zarządu, od dnia 12 sierpnia 2021 r. do 16 września 2021 r., w każdy czwartek w godzinach 9.00–12.00 wszyscy zainteresowani celem i treścią proponowanych zmian mogą uzyskać wszelkie

...

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

  40-159 Katowice

     ul. Jesionowa 15

  32 20 89 215

  32 259 88 20