Wsparcie produkcji

Adam Cebula
Adam CebulaDyrektor
ds. Formalno-
-Prawnych
Arkadiusz Sroka
Arkadiusz SrokaDyrektor
Finansowy

Aneta Szubert
Aneta SzubertDyrektor
ds. Komunikacji
i Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl