Nasze wartości

Na pierwszym miejscu
człowiek

 • komfortowe i bezpieczne miejsce pracy, przyjazna atmosfera;
 • zaangażowanie, komunikacja i współpraca, uczciwa i pełna wymiana informacji, wzajemny szacunek;
 • równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia;
 • dbałość o wspólne dobra materialne i optymalizacja kosztów;
 • lojalność i ochrona informacji; równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, możliwość realizacji własnych pasji.

Przede wszystkim
odpowiedzialność

 • Akcjonariusze – otwarta polityka informacyjna oraz działania zgodne ze Statutem Spółki;
 • Klienci - nacisk na wysoką jakość usług, zadowolenie i umacnianie zaufania Klienta do EPK;
 • Partnerzy biznesowi – przejrzyste relacje oparte o szacunek, uczciwość i profesjonalizm;
 • Konkurencja – przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji;
 • Społeczność lokalna – wsparcie i zaangażowanie w interesy otoczenia, budowanie trwałych relacji;
 • Ekologia - odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Ponad wszystko
jakość i rozwój

Świadczymy usługi z zaangażowaniem, dbając o wysoką jakość, dotrzymujemy wszelkich zobowiązań danych Klientowi. Poszukujemy nowych możliwości rozwoju, dążąc do stałego wzrostu wartości Spółki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl