Polityka Prywatności oraz Polityka cookies

Wersja z dnia: 14 stycznia 2022 r.

 

Wstęp do Polityki prywatności

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A. bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników strony https://www.epk.com.pl/, naszych klientów, partnerów i współpracowników.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko dokładna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pomoże nam zaufać i swobodnie korzystać z możliwości oferowanych przez naszą stronę internetową. Poniższy dokument pomoże Państwu zapoznać się z zasadami, jakimi się kierujemy, bez względu na to, czy tylko przeglądają Państwo naszą stronę czy też korzystają
z naszych usług za jej pośrednictwem.

Zapewniamy Państwa, że chcemy chronić i odpowiednio traktować wszelkie dane osobowe, które są przez nas przetwarzane. Dlatego publikujemy niniejszą Politykę Prywatności, aby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

 

Klauzula informacyjna - RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Jesionowej 15. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem numeru telefonu: +48 32 208 9172, a także pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A. dąży do utrzymania wiodącej pozycji na rynkach globalnych i regionalnych, świadcząc wysokiej jakości usługi doradcze i projektowe, zapewniając jednocześnie trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i pełną satysfakcję klientów oraz pracowników. Podstawowym celem naszej działalności jest wysoka jakość usług, bezpieczeństwo pracowników, zadowolenie i umocnienie zaufania klienta do ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności proszę kontaktować się z nami poprzez email lub listownie:

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Pani Kinga Seweryn, z którą mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Adres korespondencyjny:

"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" Spółka Akcyjna

Jesionowa 15

40-159 Katowice.

Celem niemniejszej Polityki jest przybliżenie użytkownikowi ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, niezależnie od źródła i rodzaju pozyskanych danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityka zastosowanie będą miały postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej jako RODO).

 

Spis treści

 • Czym są dane osobowe?
 • W jaki sposób gromadzimy twoje dane osobowe?
 • Jakie informacje możemy gromadzić oraz w jakim celu?
 • Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?
 • Z kim dzielimy się twoimi danymi?
 • Łącza do stron osób trzecich.
 • W jaki sposób chronimy twoje dane?
 • Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?
 • Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?
 • Prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi
 • Czym są ciasteczka (ang. cookies)?
 • Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?
 • Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

 

Czym są dane osobowe?

Dla celów naszej Polityki Prywatności, dane osobowe to informacje osobach fizycznych za pomocą których możliwa jest ich pośrednia lub bezpośrednia identyfikacja osoby fizycznej, takie jak np.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane.

 

W jaki sposób gromadzimy twoje dane osobowe?

Możemy zbierać i przechowywać Państwa dane, wtedy gdy:

 • Przekażą nam Państwo swoje dane osobowe przy rozpoczęciu świadczenia usługi doradczych i projektowych, w trakcie spotkania, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innej formie.
 • Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, nie mówiąc nam kim Państwo są i nie ujawniając informacji o sobie. Nasze serwery mogą zebrać anonimowe informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej stronie, jak na przykład adres IP i domena, którą wykorzystali Państwo do wejścia na naszą stronę, rodzaj wyszukiwarki, strona na którą Państwo weszli i opuścili, jakakolwiek podstrona wewnątrz naszej strony, którą Państwo obserwują z tego adresu IP oraz kraj, w którym się Państwo znajdują. Używamy tych danych do obserwowania funkcjonowania naszej strony (np. liczba odwiedzin, przeciętnie spędzony czas, oglądane podstrony, itp.), jak również do celów operacyjnych, na przykład do nieustannego usprawniania naszej strony.
 • Gdy pośrednio przekazywane są informacje, podczas gdy odwiedzą nas Państwo
  w mediach społecznościowych i wykonają jakąś aktywność, np. na Facebooku, Instagramie oraz YouTube możemy również odczytać Państwa dane osobowe. Te informacje będą zależne od ustawień prywatności, które ustawili Państwo na każdej z tych platform. Aby zmienić aktualne ustawienia na tych platformach, proszę odnieść się do ich zasad prywatności. Linki do polityk prywatności powyższych serwisów zamieściliśmy na końcu tej Polityki.

Możemy również uzyskać informacje na temat Państwa odwiedzin na naszej stronie lub podstronie, na przykład odnośnie podstron, które Państwo zobaczyli gdy przemieszczali się po niej, na podstawie ciasteczek (ang. Cookies). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do sekcji Ciasteczka w tej Polityce Prywatności.

 

Jakie informacje możemy gromadzić oraz w jakim celu?

W zależności od łączącego nas charakteru i stosunku możemy gromadzić różne dane osobowe, ale zawsze niezbędne do określonego celu. W przypadku gdy:

 • zdecydują się Państwo na współpracę z "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A. W celu zawarcia umowy poprosimy Państwa o niezbędne dane do jej zawarcia, w tym: Imię i nazwisko, dane do kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • spotkają się Państwo z naszym przedstawicielem w celu przedstawienia pełnej spersonalizowanej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • jesteście Państwo naszym dostawcą, kontrahentem, partnerem biznesowym, podwykonawcą usług, wówczas będziemy zbierać dane niezbędne w celu zawarcia umowy i jej realizacji, w tym dane strony umowy (reprezentacja, adres, stanowisko), dane osoby odpowiedzialnej za realizację umowy bądź obsługującej umowę (np. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzimy działania marketingowe własne oraz obce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;
 • udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania poprzez pocztę elektroniczną oraz tradycyjnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • chciałbyś zostać pracownikiem "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A., poprosimy wtedy o przesłanie CV w którym mogą Państwo zawrzeć różne informacje w zakresie danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO;
 • jesteś naszym pracownikiem, będziemy gromadzić informacje dotyczące zatrudnienia,
  a które wynikają z przepisów prawa regulujących zatrudnienie – Kodeks pracy.

 

Powyższe dane, w części lub w uzasadnionych przypadkach w całości mogą być również przetwarzane w celach dotyczących:

 • wzajemnej ochrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia rozliczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • dokumentowania zdarzeń gospodarczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego;

 

Z kim dzielimy się twoimi danymi?

Będziemy wykorzystywali Państwa dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych osobom ani instytucjom trzecim.
W przypadku otrzymania wiadomości marketingowej sugerującej zgodę "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" S.A lub udostępnienie danych, prosimy o pilny kontakt z nami.

Przekażemy Państwa dane osobowe wyłącznie do uprawnionych odbiorców danych. Poniżej wymieniono przykładowe grupy.

Zewnętrzni dostawcy: może być konieczne, byśmy przekazali Państwa dane dostawcom usług,
z którymi posiadamy zawarte umowy. Dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed podpisaniem współpracy,
a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych.

Aktualnie dostawcami usług są dla nas:

GMA INVEST Sp. z o.o. – w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe mogą również zostać ujawnione naszym pracownikom, którzy są do tego przygotowani i zobowiązani do zachowania ich w poufności.

W przypadku, gdy do płatności z usługę dochodzi za pomocą przelewów bankowych, dane transakcyjne mogą również zostać ujawnione instytucjom finansowym, np. bankowi, serwisom transakcyjnym.

Czasem może wystąpić wymóg prawny, wtedy podporządkujemy się wnioskom o udostępnienie danych, gdy wynika to wyraźnie z przepisów prawa. Na przykład, możemy ujawnić Państwa dane osobowe urzędowi w celach śledztwa podatkowego, lub agencjom egzekwującym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa.

 

Łącza do stron osób trzecich

Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć linki do innych stron internetowych, które są prowadzone przez osoby trzecie. Po kliknięciu na łącze lub przycisk kierujący cię do zewnętrznej strony, opuszczasz naszą stronę i zostajesz przeniesiony na strony poza naszą kontrolą. W związku z tym nasza Polityka Prywatności już tam nie obowiązuje. Powinni Państwo wtedy zapoznać z Polityką Prywatności strony internetowej osób trzecich, żeby dowiedzieć się w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe.

 

W jaki sposób chronimy twoje dane?

Aby upewnić się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne, używamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzie są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności. Dbamy o to, aby do Państwa danych osobowych miały dostęp jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz przeszkolone w tej tematyce.

Mimo tego, należy być świadomym, że istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji
w sieciach publicznych lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów i nie możemy 100-procentowo zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych.

 

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych może być różny, w zależności od celu w jakim dane zostały zebrane. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jednak nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu twojego wyraźnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia jej obowiązywania – w tym ewentualnych roszczeń.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przetwarzane i gromadzone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Taka sytuacja ma miejsce przy korzystaniu z portalu Facebook, YouTube oraz Instagram.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage na Facebooku oraz Instagramie jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem i Instagramem. Wobec tego, współadministratorem Twoich danych osobowych jest „ENERGOPROJEKT-KATOWICE" Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Jesionowej 15, 40-159 Katowice.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook, YouTube oraz Instagram znajdują się na końcu niniejszej Polityki – linki do polityk portali.

Poprzez ww. portale Spółka przetwarza następujące informacje na Państwa temat:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika w zależności od indywidualnych ustawień),
 • dane przekazane w ramach formularza kontaktowego,
 • dane przekazane w ramach rozmowy na Messengerze,
 • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Państwa profilu na Facebooku/ YouTube/ Instagramie.

To, do jakich informacji na Państwa temat Spółka posiada dostęp zależy w głównej mierze od Państwa własnej aktywności w serwisach oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Spółka może uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Państwa temat, które zostały uwidocznione jako publiczne w swoim profilu.

 

Prawa w związku ze swoimi danymi osobowymi

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, które przysługują zależnie od podstawy prawnej:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzał Państwa dane, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abym ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii Spółka ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; wówczas niezbędne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Spółka przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przeze nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Spółce na podstawie umowy lub Państwa zgody; wówczas mogą Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że Spółka przetwarza dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego na adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Z Państwa strony uważam za potrzebne wyjaśnienie, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze – jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Spółka dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą się również Państwo zwrócić do Spółki z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiada Spółka oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Spółka dokłada wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Czym są ciasteczka (ang. cookies)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas przeglądania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron www, używanym w celach zapewnienia ci dobrego doświadczenia podczas przeglądania stron, a właścicielom dostarczają informacje, które mogą pomóc im poprawić ich strony.

Rozróżniane są pliki cookie administratora, czyli należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Może się również zdarzyć, że strona internetowa korzystać z serwisów zewnętrznych, które także posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie stron trzecich.

Ze względu na trwałość plików cookie rozróżniamy sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki oraz trwałe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.

Podczas każdych odwiedzin na stronie https://www.epk.com.pl/ strona zapyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.

 

Jakich ciasteczek używamy i w jakich celach?

Na stronie https://www.epk.com.pl/ najczęściej używane są „pliki cookie administratora”, przechowujące preferencje odwiedzającego, zapewniające operacyjność strony internetowej oraz gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika).

W zakresie preferencji odwiedzającego, strona zapamiętuje czy użytkownik zrozumiał, że strona wykorzystuje pliki cookie (po kliknięciu przycisku „Rozumiem”).

Operacyjne pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Z tego powodu ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika. Są to przede wszystkim techniczne pliki cookie.

Analityczne pliki cookie są używane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do doskonalenia usług oferowanych użytkownikom. Te pliki cookie analizują interakcję anonimowego użytkownika ze stroną (to znaczy, że nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów.

Pliki cookie stron trzecich, które mogą być używane na stronie:

Więcej informacji o cookies można przeczytać na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

 

W jaki sposób mogę kontrolować używanie cookies?

Do momentu zmiany ustawień większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Jeśli chcą Państwo ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj można to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki.

Zwracamy jednak uwagę, że gdy przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby blokowała wszystkie ciasteczka, korzystanie ze strony może być utrudnione.

Szczegółowy opis jak sobie z tym poradzić, w zależności od używanej przeglądarki opisano na stronie https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

 

Czy ta Polityka Prywatności może ulec zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie https://www.epk.com.pl w zakładce strony „Polityka Prywatności”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie jej aktualności.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności

Życzymy dobrego dnia!

 

Łukasz Grela - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Spółki "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" Spółka Akcyjna w Katowicach

 

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl