Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie przepisów art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Biura Studiów Projektów i Realizacji  "Energoprojekt-Katowice" SA. (dalej: "Energoprojekt-Katowice") oraz paragrafu 2 ustęp 1 Regulaminu Zwoływania Obrad Walnego Zgromadzenia „Energoprojekt-Katowice"

Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień 15 grudnia 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 15, sala konferencyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad,
  2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3. przyjęcie uproszczonego regulaminu obrad,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
  6. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Odczytanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" SA za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku i za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanych sprawozdań z działalności grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" SA za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" SA za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" SA za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" SA za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" SA za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


 

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl