Aktualności

Konferencje: Rynek Gazu, Rynek Ciepła 2019

Konferencja Rynek Gazu, Rynek Ciepła 2019" w Nałęczowie. Dwa niezwykle ciekawe referaty przedstawił Sebastian Waniczek.

Pierwszy referat był zatytułowany "Koncepcja odzysku ciepła odpadowego powstałego w wyniku procesu zestudzenia wody technologicznej w Bogdance". Współautorzy to Pan Piotr Kołodziej z Łęczyńskiej Energetyki oraz profesor Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej. Drugi referat nosił tytuł "Integracja bloku energetycznego z systemem magazynowania energii w sprężonym powietrzu - szanse i wyzwania". Współautorzy to profesor Łukasz Bartela oraz profesor Marcin Lutyński, obaj z Politechniki Śląskiej.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl