Aktualności

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego im. Stanisława Ochęduszki Politechniki Śląskiej - Zrównoważony rozwój energetyki oraz symulacje numeryczne przepływów masy i energii.

W ramach programu EPKariera w konferencji uczestniczą Michał Brzuszkiewicz i Paweł Ulbrich.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl