Aktualności

Krajowy Konkurs Energetyczny – Gala Finałowa

Od 10 lat, a tym samym od początku istnienia Konkursu, jesteśmy jego patronem. Od dziesięciu lat obserwujemy młodych ludzi ze szkół średnich i uczelni wyższych,

którzy dzielą się ze swoim spojrzeniem na energetykę, swoja wizją rozwiązania problemów współczesnej energetyki.

Tak jak w poprzednich edycjach, zadaniem tegorocznych uczestników konkursu było nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Prace zostały poddane ocenie przez jury złożone z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował mgr inż. Edward Słoma - dyrektor Departamentu Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA S.A. Jury konkursu przewodniczył dr inż. Andrzej Nehrebecki, ekspert energetyczny. Autorką projektu jest dr Halina Rechul.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać tytuły Laureata X Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko następującym osobom:
w grupie młodzieży młodszej:
• Weronice Kozieł za syntetyczne przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką oraz przytoczenie ciekawych przykładów i nietypowych metod pozyskiwania energii elektrycznej, co istotnie podnosi walory popularyzacyjne pracy,
• Aleksandrze Marii Oto za wyjątkowe dopracowanie pracy pod względem koncepcyjnym, logicznym i redakcyjnym, dzięki czemu nabiera ona znaczących walorów poznawczych i edukacyjnych,

w grupie młodzieży starszej:
• Radosławowi Horbikowi za rzetelne zaprezentowanie aktualnych trendów rozwojowych polskiej elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energii z OZE, poparte analizą SWOT i przekonującym przeglądem literatury,
• Jakubowi Ochmannowi za wieloaspektowe podejście eksperckie bez preferowania określonych technologii oraz podjęcie problematyki ogrzewnictwa, gazu, energetyki jądrowej i świadomego użytkowania energii.
Jakub Ochmann jest studentem Politechniki Śląskiej. W ramach jednej z nagród zostanie objęty programem EPKariera i odbędzie staż w EPK.

W Gali udział wzięła Aneta Szubert, która od lat jest Ambasadorką Konkursu.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl