Aktualności

Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie

W dniach 19-20 lutego br. w Katowicach odbyła się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie.Konferencja rozpoczęła się referatem wprowadzającym „Ochrona środowiska w energetyce – wyzwania i szansa na rozwój” przygotowanym przez TGPE. W sesji tej zostały poruszone również tematy nowych ekotechnologii, pakietu zimowego, handlu emisjami i rynku mocy.

Jedną z najciekawszych debat pierwszego dnia konferencji była debata "Ekologia - czy bardzo zmieni polską energetykę?", której moderatorem był Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej w KIG. Udział w dyskusji wzięli: Marian Babiuch, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Blanka Romanowska, Referat ds. Planowania w Zakresie Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzna, Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Kazimierz Szynol, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie, Daniel Wolny, Referat Zarządzania Energią, Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Katowice oraz Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W debacie poruszone zostały problemy smogu w miastach, niskiej emisji, konieczności rezygnacji z węgla. Dyskutowano także o rozwoju nowoczesnych technologii, magazynowaniu energii i elektromobilności. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było wręczenie Klucza Sukcesu, który tym razem trafił w ręce Jana Kurpa, za wkład w rozwój polskiej energetyki. Wyróżniony został również Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK SA – Marek Wdowiak.

Drugi dzień konferencji to dwa panele: Programy innowacyjne w energetyce – jak wspierane są środowiskowe projekty?, prowadzony przez prof. Tadeusza Chmielniaka oraz Najnowsze rozwiązania technologiczne – co dla ciepłownictwa?, prowadzony przez prof. Krzysztofa Badydę.

Drugi dzień zakończony został dyskusją: Regulacje środowiskowe a rzeczywistość, moderatorem której był Stanisław Tokarski, a w której uczestniczyli Łukasz Grela, Prezes Zarządu, Mieczysław Kobylarz, Enea Elektrownia Połaniec, Prof. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska, Małgorzata Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych Veolii Energii Polska S.A., Wiesław Różacki, Dyrektor Wykonawczy Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH, Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Dyskutowano na temat konkluzji BAT, dyrektywy MCP, nowych wymagań środowiskowych, a także gospodarki emisyjnej w odniesieniu do polskiej energetyki węglowej.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl