Aktualności

EC Stalowa Wola - Uda się dokończyć blok

We wtorek 17 października została podpisana umowa na dokończenie w formule EPCM bloku gazowo-parowego o mocy 449 MW w EC Stalowa Wola,

z konsorcjum, w którego skład wchodzi nasze Biuro i Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i inżynieryjnych, a także zarządzanie i nadzór nad realizacją prac budowlano-montażowych. Umowa obejmuje również nadzór nad realizacją procesu uruchomienia oraz wspomaganie zamawiającego w organizacji postępowań przetargowych dla wyboru wykonawców poszczególnych zakresów prac.

PGNiG, Tauron oraz spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola w październiku ubiegłego roku podpisały porozumienie warunkowe oraz aneksy dotyczące "Budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli", które dało szansę na wznowienie prac w projekcie i dokończenia inwestycji w Elektrociepłowni Stalowa Wola. Inwestycja, zaawansowana w 85 proc., czekała na wznowienie prac od stycznia 2016 r.

W marcu bieżącego roku ogłoszono zamówienie sektorowe na dokończenie budowy w formule EPCM (projektowanie, kompletacja dostaw, zarządzanie budową), z przewidzianym terminem realizacji 26 miesięcy. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania określono na 19 kwietnia br., wnioski złożyło osiem podmiotów, z których do dalszego etapu zostały zaproszone trzy, w tym konsorcjum Energopomiar – Energoprojekt-Katowice. Czas składania ofert wyznaczono na czerwiec.
Końcowych ofert nie złożyły dwa pozostałe podmioty, które zaproszono do dialogu konkurencyjnego, konsorcjum GE Power (Polska), General Electric International oraz konsorcjum: Tractebel Engineering (Polska), Tractebel Engineering (Belgia).
We wrześniu nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Termin realizacji zamówienia będzie wynosił 26 miesięcy od wejścia umowy w życie i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl