Aktualności

Konferencja TGPE

W dniach 28-29 marca w Warszawie odbyła się konferencja Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie z udziałem NCBiR nt. Programu 200+.

Rozwój energetyki odnawialnej w zdecydowanej części opartej na źródłach niesterowalnych (energetyka wiatrowa, fotowoltaika), ogranicza czas pracy dotychczas pracujących w podstawie bloków węglowych klasy 200MW i wymusza ich pracę z większą zmiennością obciążenia. Utrzymanie w dalszej eksploatacji dużej części tych bloków jest istotne dla zapewnienia bilansu mocy w systemie. Będą one jednak pracować w ciągu roku krócej, z mniejszym czasem wykorzystania mocy zainstalowanej, z dużą liczbą odstawień i ponownych uruchomień.
Na konferencji został przedstawiony referat przygotowany przez specjalistów EPK, a wygłoszony przez Adama Rajnysza, dotyczący wykorzystania Duo-bloków w modernizacji bloków parowych klasy 200 MW.
Zgodnie z prognozami Operatora Systemu Przesyłowego konwencjonalne, podkrytyczne bloki węglowe będą wykorzystywane w następujących reżimach pracy;

  • poniżej1500h/r i z około 50 uruchomieniami rocznie,
  • 1500-4000 h/r przy czym część będzie uruchamiana od 100 do 200 razy rocznie, a niektóre nawet do 300 razy w ciągu roku
  • powyżej 4000h/r

Ze względu na konieczność dostosowania bloków klasy 200 MW do nowych reżimów pracy, niezbędne będzie przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii umożliwiających spełnienie powyższych warunków. Rozważa się utrzymanie części bloków w zimnej rezerwie i ich konserwację na dłuższe okresy. Praca bloków JWCD w takich reżimach pracy powoduje istotne zwiększenie kosztów wytwarzania energii, na co dodatkowo nakładają się rosnące wymagania ochrony środowiska (Dyrektywa ETS, IED, konkluzje BAT). Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i spełnienia powyższych założeń bloki JWCD powinny zostać zmodernizowane, tak aby w okresie ich wydłużonej żywotności (do ok. 2035 r.) zagwarantować ich maksymalną dyspozycyjność i akceptowalną sprawność, przy jak najniższych nakładach.

Dla zrealizowania zadań wynikających ze zmiany charakteru pracy bloków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza uruchomić program mający na celu opracowanie i wybór odpowiednich rozwiązań technicznych i formalnych dla modernizacji bloków parowych podkrytycznych, w szczególności bloków klasy 200 MW.
Wydłużenie pracy bloków 200MW winno zapewnić czas na podjęcie optymalnych dla gospodarki narodowej, decyzji dotyczących inwestycji w nowe źródła wytwórcze, z uwzględnieniem następujących i przewidywanych zmian w dostępności nowych technologii wytwarzania, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl