Aktualności

Power Gen Africa 2016

W dniach 19 – 21 lipca bieżącego roku uczestniczyliśmy, już po raz drugi, jako wystawca – w targach i konferencji Power Gen Africa, tym razem w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki.

Nasze stoisko, zorganizowane wspólnie z RAFAKO SA wzbudzało ogromne zainteresowanie, zarówno wśród przedstawicieli Republiki Południowej Afryki, jak i wśród obecnych na targach przyjezdnych z Kenii, Zambii, Mozambiku, Ghany czy Angoli. Było to jedyne stoisko polskie na afrykańskich targach.

Podczas targów odbyły się również spotkania bilateralne z przedstawicielami władz rządowych poszczególnych krajów kontynentu afrykańskiego. W spotkaniach uczestniczyli Dyrektor Jan Antończyk, Dyrektor Krzysztof Musiał oraz Dyrektor Olgierd Sikora. W dniu bezpośrednio poprzedzającym targi uczestniczyli w spotkaniach z potencjalnymi Klientami, w siedzibie ich firm.
Znacząca część rozmów odbyła się podczas zorganizowanego na naszym stoisku Networking Reception, które zgromadziło wiele, zainteresowanych współpraca z nami, firm.

Targom towarzyszyła oczywiście konferencja, podczas której nasz przedstawiciel Ziemowit Iwański, wygłosił referat, dotyczący polskich doświadczeń w projektowaniu jednostek opartych na węglu. Referat ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ energetyka RPA również oparta jest węglu. Ziemowit Iwański wziął również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym energetyce jądrowej.

Afryka wykazuje ponadprzeciętną dynamikę rozwoju, dzięki czemu staje się interesującym kierunkiem inwestycji. Jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów świata. Afryka posiada obecnie 147 GW mocy zainstalowanej, co jest liczbą porównywalną do mocy, którą Chiny instalują w przeciągu każdych 1-2 lat. Średnie zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w regionie Afryki Subsaharyjskiej (z wyjątkiem RPA) wynosi jedyne 153 kWh/rok. Dla porównania to tylko jedna czwarta zużycia energii w Indiach i 6% średniej światowej konsumpcji energii elektrycznej. Przerwy w dostawach prądu są na porządku dziennym w wielu krajach afrykańskich. W obliczu tej sytuacji mieszkańcy i przedsiębiorstwa często muszą polegać na drogich eksploatacyjnie dieslowskich agregatach prądotwórczych, aby zaspokoić popyt na energię elektryczną, generując tym samym straty w wysokości 1% - 5% PKB rocznie. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, Afryka pilnie potrzebuje zwiększyć ilość inwestycji w sektorze energetycznym. Analiza zasięgu geograficznego obszaru oraz przeprowadzone badania regionalne wskazują, że kontynent ten będzie musiał zaopatrzyć się jeszcze w dodatkowe 250 GW do roku 2030, aby sprostać aktualnemu popytowi na energię. Oznacza to, że w najbliższym czasie zwiększenie mocy będzie musiało być dwukrotne, do około 7 GW na rok, a do roku 2030 - czterokrotne.

Nasze, całkiem już spore, doświadczenia w wielu krajach Afryki oraz nasza oferta, ciesząca się dużym zainteresowaniem, stanowią solidną podstawę do dalszej ekspansji.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl